Osnovni podatki

Vpis v register društev je izvršila Upravna enota Zagorje ob Savi dne 28.11.2013.

S številko 317-112-03-0008/2014 je bilo društvo vpisano v Poslovni register Slovenije pod dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij SKD 94.999.

Matična številka društva je 4059093,v davčnem registru pa je vpisano pod številko 24397024, društvo ni zavezanec za DDV.

Poslovni račun ima društvo odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, IBAN društva je SI56 6100 0000 6299 042.

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je dne 9.10.2019 izdalo odločbo, s katero se

Društvu RMED SREČNO ZAGORJE podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.