Zapisnik 6. zbora 27.2.2020

ZAPISNIK 6. ZBORA ČLANOV Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE, ki je bil v četrtek, 27. februarja 2020 ob 17.00 v Gostišču KUM v Zagorju ob Savi. Prisotni člani izvršnega odbora: Anton Koban, Maja Malovrh Repovž, Vanja Kosi, Franc Brinovec, Janez Juvan, Alojz Avsec Prisotni drugi člani in gostje: Preberi več…