Zapisnik 2017

ZAPISNIK 4. ZBORA ČLANOV Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE,   ki je bil v petek, 16. februarja 2018 ob 1700 v prostorih Gostišča Kum v Zagorju ob Savi.Prisotni člani izvršnega odbora: Borut Flisek, Anton Koban, Maja Malovrh Repovž, Vanja Kosi, Franc Brinovec, Janez Juvan, Alojz AvsecPrisotni drugi člani in gostje: še 54 članov (seznam v prilogi) in 4 gostje Dnevni red:  Preberi več…