Statut

STATUT Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih, uradno prečiščeno besedilo (ZDru-1-UPB2) (Uradni list RS, št. 64 z dne, 12.08.2011) je zbor ustanoviteljev društva, dne 17.10.2013 sprejel sklep, da se ustanovi Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE ter potrdil naslednji statut: S T A T U T Rudarskega muzejskega Preberi več…