Ustanovni zbor

ZAPISNIK USTANOVNEGA ZBORA Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE, ki je bil v ČETRTEK, 17. oktobra 2013 ob 17:00 v avli  Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi. Prisotni: Ustanovitelji: Alojz Avsec, Ivan Breg, Brinovec Franc, Borut Flisek, Stanislav Grošelj, Anton Janežič, Janez Juvan, Anton Koban, Vanja Kosi, Franc Krajnc, Metod Malovrh, Preberi več…

Statut

STATUT Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih, uradno prečiščeno besedilo (ZDru-1-UPB2) (Uradni list RS, št. 64 z dne, 12.08.2011) je zbor ustanoviteljev društva, dne 17.10.2013 sprejel sklep, da se ustanovi Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE ter potrdil naslednji statut: S T A T U T Rudarskega muzejskega Preberi več…

Organi društva

7. Zbor članov – Organi društva – 2022 ORGANI DRUŠTVA ZA 4 LETNO OBDOBJE  do 2026 so bili izvoljeni na zboru članov dne 17.03.2022 IZVRŠNI ODBOR: Franc Brinovec               PREDSEDNIK in ZASTOPNIK Anton Koban                   PODPREDSEDNIK Maja Malovrh Repovž   TAJNIK Vanja Kosi                       BLAGAJNIK Mitja Pavlič                    član – starešina rudarske čete Rihard Majcen            Preberi več…