Ustanovni zbor

ZAPISNIK USTANOVNEGA ZBORA Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE, ki je bil v ČETRTEK, 17. oktobra 2013 ob 17:00 v avli  Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi. Prisotni: Ustanovitelji: Alojz Avsec, Ivan Breg, Brinovec Franc, Borut Flisek, Stanislav Grošelj, Anton Janežič, Janez Juvan, Anton Koban, Vanja Kosi, Franc Krajnc, Metod Malovrh, Preberi več…

Statut

STATUT Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih, uradno prečiščeno besedilo (ZDru-1-UPB2) (Uradni list RS, št. 64 z dne, 12.08.2011) je zbor ustanoviteljev društva, dne 17.10.2013 sprejel sklep, da se ustanovi Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE ter potrdil naslednji statut: S T A T U T Rudarskega muzejskega Preberi več…

Organi društva

Na zboru članov dne 15.02.2019 je bil izvoljen za člana izvršnega odbora Grošelj Marjan (namesto Omahne Simona). IZVRŠNI ODBOR: Anton Koban (PREDSEDNIK in ZASTOPNIK) Rihard Majcen (PODPREDSEDNIK) Maja Malovrh Repovž (TAJNIK) Vanja Kosi (BLAGAJNIK) Franc Brinovec Janez Juvan Alojz Avsec Marjan Grošelj ORGANI DRUŠTVA ZA 4 LETNO OBDOBJE so bili izvoljeni na Preberi več…