Na zboru članov dne 15.02.2019 je bil izvoljen za člana izvršnega odbora Grošelj Marjan (namesto Omahne Simona).

IZVRŠNI ODBOR:

 1. Anton Koban (PREDSEDNIK in ZASTOPNIK)
 2. Rihard Majcen (PODPREDSEDNIK)
 3. Maja Malovrh Repovž (TAJNIK)
 4. Vanja Kosi (BLAGAJNIK)
 5. Franc Brinovec
 6. Janez Juvan
 7. Alojz Avsec
 8. Marjan Grošelj


ORGANI DRUŠTVA ZA 4 LETNO OBDOBJE so bili izvoljeni na zboru članov dne 16.02.2018.

IZVRŠNI ODBOR:

 1. Anton Koban (PREDSEDNIK in ZASTOPNIK)
 2. Rihard Majcen (PODPREDSEDNIK)
 3. Maja Malovrh Repovž (TAJNIK)
 4. Vanja Kosi (BLAGAJNIK)
 5. Franc Brinovec
 6. Janez Juvan
 7. Alojz Avsec
 8. Simon Omahne

NADZORNI ODBOR:

 1. Anton Janežič     –  predsednik
 2. Rado Vozelj         – član 
 3. Marija Nedeljko  – član 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 1. Matjaž Hočevar  – predsednik
 2. Sašo Kosmač       – član
 3. Metod Malovrh  – članORGANI DRUŠTVA


So bili soglasno potrjeni na ustanovnem zboru in na 1. Sestanku izvršnega odbora 17.10.2013 Društva RMED SREČNO ZAGORJE


Izvršni odbor društva:

1. Borut Flisek – predsednik
2. Anton Koban – podpredsednik
3. Maja Malovrh Repovž – tajnik
4. Vanja Kosi – blagajnik
5. Roman Perklič – član – vodič po muzeju
6. Franc Brinovec – vodja uniformirancev
7. Franc Krajnc – član
8. Janez Juvan – član


Nadzorni odbor:

1. Anton Janežič – predsednik,
2. Alojz Avsec – član in
3. Rado Vozelj – član


Častno razsodišče:

1. Matjaž Hočevar – predsednik,
2. Metod Malovrh – član in
3. Sašo Kosmač – član