7. Zbor članov – Organi društva – 2022

ORGANI DRUŠTVA ZA 4 LETNO OBDOBJE  do 2026 so bili izvoljeni na zboru članov dne 17.03.2022

IZVRŠNI ODBOR:

 1. Franc Brinovec               PREDSEDNIK in ZASTOPNIK
 2. Anton Koban                   PODPREDSEDNIK
 3. Maja Malovrh Repovž   TAJNIK
 4. Vanja Kosi                       BLAGAJNIK
 5. Mitja Pavlič                    član – starešina rudarske čete
 6. Rihard Majcen               član
 7. Janez Juvan                  član
 8. Alojz Avsec                    član
 9. Marjan Grošelj              član
 10. Dejan Kramžar             član
 11. Matej Strgaršek           član

NADZORNI ODBOR:

 1. Zdenka Juvan           –  predsednik
 2. Anton Janežič           – član 
 3. Marija Nedeljko        – član 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 1. Sašo Kosmač            – predsednik
 2. Matjaž Hočevar         – član
 3. Ivan Omahen             – član

Zbor članov – Organi društva – 2019

Na zboru članov dne 15.02.2019 je bil izvoljen za člana izvršnega odbora Grošelj Marjan (namesto Omahne Simona).

IZVRŠNI ODBOR:

 1. Anton Koban (PREDSEDNIK in ZASTOPNIK)
 2. Rihard Majcen (PODPREDSEDNIK)
 3. Maja Malovrh Repovž (TAJNIK)
 4. Vanja Kosi (BLAGAJNIK)
 5. Franc Brinovec
 6. Janez Juvan
 7. Alojz Avsec
 8. Marjan Grošelj

Zbor članov – Organi društva – 2018


ORGANI DRUŠTVA ZA 4 LETNO OBDOBJE so bili izvoljeni na zboru članov dne 16.02.2018.

IZVRŠNI ODBOR:

 1. Anton Koban (PREDSEDNIK in ZASTOPNIK)
 2. Rihard Majcen (PODPREDSEDNIK)
 3. Maja Malovrh Repovž (TAJNIK)
 4. Vanja Kosi (BLAGAJNIK)
 5. Franc Brinovec
 6. Janez Juvan
 7. Alojz Avsec
 8. Simon Omahne

NADZORNI ODBOR:

 1. Anton Janežič     –  predsednik
 2. Rado Vozelj         – član 
 3. Marija Nedeljko  – član 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 1. Matjaž Hočevar  – predsednik
 2. Sašo Kosmač       – član
 3. Metod Malovrh  – član

Zbor članov – Organi društva – 2013ORGANI DRUŠTVA


So bili soglasno potrjeni na ustanovnem zboru in na 1. Sestanku izvršnega odbora 17.10.2013 Društva RMED SREČNO ZAGORJE


Izvršni odbor društva:

1. Borut Flisek – predsednik
2. Anton Koban – podpredsednik
3. Maja Malovrh Repovž – tajnik
4. Vanja Kosi – blagajnik
5. Roman Perklič – član – vodič po muzeju
6. Franc Brinovec – vodja uniformirancev
7. Franc Krajnc – član
8. Janez Juvan – član


Nadzorni odbor:

1. Anton Janežič – predsednik,
2. Alojz Avsec – član in
3. Rado Vozelj – član


Častno razsodišče:

1. Matjaž Hočevar – predsednik,
2. Metod Malovrh – član in
3. Sašo Kosmač – član