S pogledom v prihodnost in s spoštovanjem do preteklosti in spomina na 250 let rudarjenja v Zagorju.

Rudarsko muzejsko in etnološko društvo srečno Zagorje​

Rudarji so v Zagorju pustili velik pečat, zato bomo ohranili njihovo dediščino.

Nekaj o nas...

Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE ohranja rudarsko dediščino, vrednote in omiko, ki jo je v našem mestu ustvarilo deset rudarskih rodov v 250 letnem obdobju obstoja RUDNIKA RJAVEGA PREMOGA ZAGORJE. Naše društvo z ljubiteljskim delovanjem uresničuje interese na rudarskem, muzejskem in etnološkem področju proučevanja, muzejskega ohranjanja in izobraževalnega predstavljanja rudarske dediščine, njenih vrednot, njene premične in nepremične dediščine in turizma. To in moč naših vrednot predstavljata prižgana rudarska luč v našem znaku ter globlji pomeni rudarskega pozdrava SREČNO

S R Č N O S T

R E S N I C A

E N O T N O S T

Č L O V E Č N O S T

N A Č E L N O S T

O D L O Č N O S T

Ustanovitelji

 • Avsec Alojz
 • Breg Ivan
 • Brinovec Franc
 • Flisek Borut
 • Manfredo Marijan
 • Mlinar Franc
 • Perklič Roman
 • Sladič Anton
 • Vozelj Rado
 • Grošelj Stanislav
 • Janežič Anton
 • Juvan Janez
 • Koban Anton
 • Kosi Vanja
 • Krajnc Franc
 • Malovrh Metod
 • Malovrh Repovž Maja

Osnovni podatki

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je dne 9.10.2019 izdalo odločbo, s katero se Društvu RMED SREČNO ZAGORJE podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Oglejte si našo obsežno galerijo!

Pridružite se nam!

Spoštovani člani društva in vsi, ki bi se nam radi pridružili.

V prostorih društva, na Cesti Borisa Kidriča 11 A v Zagorju, lahko v času uradnih ur poravnate članarino ali se včlanite v naše društvo. Plačilo je mogoče tudi preko TRR: SI56 6100 0000 6299 042 pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana.

Uradne ure so v prostorih društva na Cesti Borisa Kidriča 11 A v Zagorju.

Vsak 1. ponedeljek v mesecu: od 16. do 17. ure

Predsednik

Preletite z miško za več informacij...

Franc Brinovec

GSM: 041-355-293;
e-mail: franci.brinovec@gmail.com

Podpredsednik

Preletite z miško za več informacij...

Anton Koban

GSM: 00386/031-329-642;
e-mail: anton.koban@gmail.com

Tajnik

Preletite z miško za več informacij...

Maja Malovrh Repovž

GSM: 031-414-478;

e-mail: mailto:majarm7@gmail.com

Blagajnik

Preletite z miško za več informacij...

Vanja Kosi

GSM: 040-990-220;
e-mail: vanja.kosi17@gmail.com

Starešina rudarske čete

Preletite z miško za več informacij...

Mitja Pavlič

e-mail: mic.pavlic@gmail.com