Rudarji so v Zagorju pustili velik pečat, zato bomo ohranili njihovo dediščino.

O društvu - Rudarsko muzejsko etnološko društvo
 
 


Nakljucna slika - Full view 


O DRUŠTVU

Na območju Slovenije so že v bakreni dobi, v dobi mostiščarjev na Ljubljanskem barju delovali prvi rudarji, ki so znali najti rudo, jo stopiti ter uliti v prve bakrene sekire.

Tudi v Zagorju so se ohranile nekatere železnodobne ostaline, od katerih pa je še posebno pretresljivo odkritje groba moža ob koncu 19. st., katerega so svojci pokopali s kosom žlindre v vsaki roki ter s kosom žlindre v lončeni posodici ob nogah. Ta možak, iz časa 5.- 6. st. pr. n. št., je bil nedvomno prvi dokazani rudar in fužinar v eni osebi na področju Zagorja.

Za Zagorje in rudarstvo v Sloveniji je pomembno 250-letno delovanje Rudnika Zagorje, ki je uspešno deloval od leta 1755 do 2005. Lahko smo ponosni, da je bil naš rudnik najstarejši premogovnik v Sloveniji in tudi na Balkanu in je z energijo premoga zagnal srce slovenskega industrijskega razvoja in prometa na naših tleh. Rudnik Zagorje je postavil temelje našemu mestu. Sredi 18. st. so bili z ustanovitvijo pevskega zbora in rudniške godbe postavljeni temelji naše kulture. Leta 1871 je bila ustanovljena bratovska skladnica. S tem je bil postavljen temelj prve organizirane zdravstvene dejavnosti in socialne oskrbe za rudarje po vsej Sloveniji.

Že takrat je bila za rudarje in njihove družinske člane organizirana neoderuška trgovina v rudniškem konzumu.

V povojnem obdobju so se iz rudniških obratov in delavnic razvila uspešna podjetja, kot so bila VARNOST, BETON, TOVARNA ELEKTRO-PORCELANA (ETI IZLAKE), SVEA, itd… Rudnik je  finančno podprl tudi gradnjo Zdravstvenega doma, Delavskega doma, Medijskih toplic z olimpijskim bazenom, …. Ob 200 letnici Rudnika je bil zgrajen prvi športni park in betonska cesta v Zagorju. Ob njej se je zgradil tudi mestni park ter stanovanjski bloki. Leta 1953 se je 9 naših solidarnih rudarjev, kot prvih krvodajalcev v Sloveniji vpisalo med pionirje slovenskega krvodajalstva.

Delo rudarja pod zemljo je bilo zahtevno in težko in je zahtevalo medsebojno pomoč in veliko tovarištvo. Med rudarji je veljalo  načelo »VSI ZA ENEGA, EDEN ZA VSE!«. Luč rudarske svetilke pa je simbol rudarjevega življenja, modrosti in upanje na srečno vrnitev iz jame.

Ko je zadnji rudar zapustil jamske objekte rudnika Zagorje so z njim v pozabo počasi tonile tudi naše temeljne rudarske vrednote, kot so SRČNOST, RESNICA, ENOTNOST, ČLOVEČNOST, NAČELNOST in ODLOČNOST, ki so združene v rudarskem pozdravu SREČNO.

Da bi ohranili rudarsko dediščino v naših krajih smo se zagorski knapje zbrali in 17. oktobra 2013 ustanovili RUDARSKO MUZEJSKO in ETNOLOŠKO DRUŠTVO SREČNO ZAGORJE, ter tako vzeli odločno v svoje roke našo nadaljnjo usodo, usodo našega muzeja, njegovega razvoja in ohranjanja materialnih pričevanj ter vrednot rudarskega stanu. In to želimo prenesti tudi na mlajše rodove. Znak društva prikazuje 250 let delovanja rudnika Zagorje (1755-2005), rov in v njem luč rudarske svetilke.

Namen društva je ohranjanje rudarskih običajev in ob tem tudi druženje rudarjev, upokojenih rudarjev in njihovih družin ter mlajših generacij Zagorjanov, da bi jih seznanili z rudarsko preteklostjo Zagorja.

Naš RUDNIK ZAGORJE je v svojem 250-letnem obdobju dajal kruh desetim rodovom zagorskih rudarskih družin, katerih očetje so izkopali 36 milijonov ton prodajnega premoga ter izdelali okoli 583 km najrazličnejših podzemnih rovov. To količino premoga predstavlja kvadratna piramida s stranicami 515 × 515 m in višino 329 m, ki je enajstkrat obsežnejša od znane Keopsove piramide v Gizi. Ker vsega težkega dela in odkopanega premoga danes nihče ne vidi, jo bomo poskušali Zagorjanom in drugim obiskovalcem Zagorja prikazati s štirimi laserskimi žarki, kar bo res pogleda vredna slika.

o-drustvu.jpgZagorska piramida zmage, spomina in opomina   Foto: 3M
 rmed-v-okvirju.jpg 


 
 
                                 Copyright © 2014 Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE - Pravice pridržane.                                                         Izdelovanje strani: TREF d.o.o.