Rudarji so v Zagorju pustili velik pečat, zato bomo ohranili njihovo dediščino.

Prireditve - Rudarsko muzejsko etnološko društvo
 
 

gumbi.jpg

 


PROGRAM PRIREDITEV ZA LETO 2018:
 
1. Spomladanska akcija čiščenja rudarskih obeležij (obeležja na rudarski učni poti od Orleka do Kisovca) – april 2018 ; (predvidoma 7. ali 14.4.2018) - prijava na razpis do 23.2.2018 
2. Ustvarjalna delavnica na temo »KAJ VEM O RUDARJENJU V ZAGORJU« za učence osnovnih šol občine Zagorje in VDC Zagorje – delavnica poteka v aprilu in maju, zaključna prireditev predvidoma 17.5.2018                                                         - prijava na razpis do 27.3.2018 
3. Praznovanje dneva slovenskih rudarjev s Skokom čez kožo, torek, 03.07.2018  - prijava na razpis do 1.9. 2018
4. Pohod (3.) po Rudarski pohodni in učni poti – v okviru občinskega praznika – predvidoma v prvi polovici septembra, 8.9.2018 - prijava na razpis za prireditve ob občinskem prazniku
5. Praznovanje Sv.Barbare – zaščitnice rudarjevtorek, 4. decembra 2018 - prijava na razpis do 4.11.2018 
6. Strokovna ekskurzija (predlog: Muzej Rudnika rjavega premoga Kanižarica)Oktober 2018
7. Sodelovanje s sorodnimi društvi ( člani Združenja RUDA, ostalimi društvi,  …) 
8. Urejanje obeležij na rudarski pohodni in učni poti v Zagorju – (opremiti obeležja z info tablami)
9. Sodelovanje z Rudarskim pevskim zborom Loški glas, Pihalnim orkestrom SVEA Zagorje, z osnovnimi šolami, Glasbeno šolo Zagorje in Varstveno delovnim centrom ter posameznimi vokalisti in drugimi,…
10. Izdaja zgibanke ali brošura delovanja društva odvisno od sredstev ob 5. Obletnici društva Predvidoma ob sv. Barbari – decembra 2018
11. Zbiranje arhivskega gradiva in muzealij- stalno
12.Otvoritev info tabel (predvidoma na lokaciji krušna peč na Šohtu v Kisovcu, pri Spar - separacija, rudarska kolonija, oljni rov in skladišče razstreliva) – občina -avgust 2018 v okviru prireditev ob občinskem prazniku
13. Sodelovanje in pomoč pri organizaciji turističnih obiskov Zagorja na rudarsko tematiko - stalno
14. Aktivno sodelovanje z Rudarskim muzejem Zagorje
 
PROGRAM PRIREDITEV DRUŠTVA RMED SREČNO ZAGORJE ZA LETO 2017
-         Spomladanska akcija čiščenja rudarskih obeležij in označitev rudarskih učnih poti v
          Kisovcu (učna pot od Orleka do Kisovca) – april 2017; (predvidoma 8. ali 22.4.2017)
 
-         Ustvarjalna delavnica na temo »rudarski simboli« za učence osnovnih šol občine
         
Zagorje in VDC Zagorje – 27. Marca oddamo razpis, zaključna prireditev predvidoma
         18.5.2017 -
april, maj 2017 
-         Praznovanje dneva slovenskih rudarjev s Skokom čez kožo, ponedeljek 03.07.2017 – 
          tradicionalno.
 
-         Pohod po Rudarski pohodni in učni poti – avgust 2016 – v okvir občinskega praznika
          predvidoma zadnjo soboto v avgustu 26.8.2017
 
-         Praznovanje Sv.Barbare – zaščitnice rudarjev ponedeljek, 4. decembra 2017 –  
          tradicionalno
 
-         Strokovna ekskurzija (predlog: Muzej premogovništva Velenje)Oktober 2017
-         Sodelovanje s sorodnimi društvi (TD Ruardi, Združenje RUDA, Rudarsko društvo Brezno-
          Huda jama, Društvo Sveta Barbara iz Sedraža, Društvo Perkmandeljc, …)
 
-         Vzdrževanje obeležij na rudarski pohodni in učni poti v Zagorju – (opremiti obeležja z
          info tablami)
 

-         Sodelovanje z Rudarskim pevskim zborom Loški glas, Pihalnim orkestrom SVEA Zagorje,
          z osnovnimi šolami, Glasbeno šolo Zagorje in Varstveno delovnim centrom ter0
          posameznimi vokalisti in drugimi,…
 
-         Izdaja zgibanke ali brošura delovanja društva odvisno od sredstev oktober 2017 – ob 4.
          Obletnici društva
 
-         Zbiranje arhivskega gradiva in muzealij  stalno 
-        Otvoritev obnovljenih podstranskih vhodov in Aleksandrovega rova ter informacijskih
          tabel ob teh treh vhodih – občina - avgust 2017 v okviru prireditev ob občinskem
          prazniku
 
-         Sodelovanje in pomoč pri organizaciji turističnih obiskov Zagorja na rudarsko tematiko 
-         Aktivno sodelovanje z Rudarskim muzejem Zagorje  
 
 
PROGRAM PRIREDITEV DRUŠTVA RMED SREČNO ZAGORJE ZA LETO 2016:

  -   Spomladanska akcija čiščenja rudarskih obeležij in označitev rudarskih učnih poti v Kisovcu (od muzeja do šahta - Aleksandrov rov, učna pot v Toplicah in v Kisovcu) - APRIL 2016

  -  Ustvarjalna delavnica na temo "rudarjenje v Zagorju" za učence osnovnih šol občine Zagorje - APRIL, MAJ 2016

  -  Praznovanje dneva slovenskih rudarjev s Skokom čez kožo 03.07.2016 - tradicionalno

  -  Pohod po Rudarski pohodni in učni poti - AVGUST 2016 - v okviru občinskega praznika

  -  Praznovanje Sv. Barbare - zaščitnice rudarjev - 04.12.2016 - tradicionalno

  - Strokovna ekskurzija - OKTOBER 2016

  -Sodelovanje s sorodnimi društvi (TD Ruardi, Združenje RUDA, Rudarsko društvo Brezno - Huda jama, Društvo Perkmandeljc,...

  -  Vzdrževanje obeležij na rudarski pohodni in učni poti v Zagorju

  -  Sodelovanje z Rudarskim pevskim zborom Loški glas, Pihalnim orkestrom SVEA Zagorje, solistom Rihardom Majcnom, osnovnimi šolami, Vladom Poredošem in drugimi
PROGRAM PRIREDITEV DRUŠTVA RMED SREČNO ZAGORJE ZA LETO 2015:

   -Spomladanska akcija čiščenja rudarskih obeležij in označitev učnih poti v Kisovcu od muzeja do šahta, čiščenje pred Aleksandrovim rovom in učna pot v Toplicah - april 2015

   -Ustvarjalna delavnica na temo "rudarjenje v Zagorju" za učence osnovnih šol v občini Zagorje ob Savi - april, maj 2015

   -Praznovanje dneva slovenskih rudarjev s Skokom čez kožo, 3. julija 2015 - tradicionalno

   -Otvoritev spominskih plošč jame Podstrana in rudarska povorka v počastitev praznika občine Zagorje ob Savi in postavitev rudarske svetilke pred občinsko zgradbo (avgust 2015)

   -Dan odprtih vrat Rudarskega muzeja Loke s predstavitvijo aktualnih tem v rudarstvu (predvidoma v oktobru 2015)

   -Praznovanje Sv. Barbare - zaščitnice rudarjev 04.decembra 2015

-Strokovna ekskurzija
predvidoma v oktobru 2015
 


 logo-rmed.jpg


 
 
                                 Copyright © 2014 Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE - Pravice pridržane.                                                         Izdelovanje strani: TREF d.o.o.